Aptikau seniai pamirštą gerą ir labai įdomų kodą. Vienas ir tas pats kodas veikia su labai daug skirtingų kompiliatorių ir interpretorių, tarp kurių: C/C++, Haskell, Ruby, Python, HTML/JS, Perl, Bash, Brainfuck ir t.t. Prašome:

# /* [ <!-- */ include <stdio.h> /*  \
 #{\
`""""true \\#{"\n#"};      \
 \
if [ -n "$ZSH_VERSION" ]; then      \
 \
 echo exec echo I\'m a zsh script.; \
 \
elif [ -n "$BASH_VERSION" ]; then    \
 \
 echo exec echo I\'m a bash script.; \
else \
 echo exec echo I\'m a sh script.;  \
fi`; #\
BEGIN{print"I'm a ", 0 ? "Ruby" :"Perl", " program.\n"; exit; } 
 #\
%q~      
 
set dummy =0; puts [list "I'm" "a" "tcl" "script."]; exit  
 
all: ; @echo "I'm a Makefile."     \
 #*/
/*: */ enum {a, b};      \
 \
static int c99(void) {     
 
#ifndef __cplusplus /* bah */    
 
unused1: if ((enum {b, a})0)     \
 (void)0;
#endif      
 
unused2: return a;   \
} \
static int trigraphs(void) {     \
 \
 return sizeof "??!" == 2;  \
} \
char X;        \
 \
int main(void) {       \
 \
 struct X {    \
 \
   char a[2];  \
 };\
 if (sizeof(X) != 1) {    \
 \
printf("I'm a C++ program (trigraphs %sabled).\n",     \
 \
  trigraphs() ? "en" : "dis");\
 \
}else if (1//**/2
 
 
)unused3 : { ; \
  printf("I'm a C program (C%s, trigraphs %sabled).\n", \
    c99() ? "89 with // comments" : "99", \
    trigraphs() ? "en" : "dis"); \
 } else { \
  printf("I'm a C program (C89, trigraphs %sabled).\n", \
    trigraphs() ? "en" : "dis"); \
 } \
 return 0; \
} /*
# \
> main :: IO () -- -- \
> main = putStr "I'm a Literate Haskell program.\n"
# \
]>++++++++[<+++++++++>-]<+.>>++++[<++++++++++>-]<-.[-]>++++++++++ \
[<+++++++++++>-]<-.>>++++[<++++++++>-]<.>>++++++++++[<++++++++++> \
-]<- - -.<.>+.->>++++++++++[<+++++++++++>-]<++++.<.>>>++++++++++[ \
<++++++++++>-]<+++++.<<<<+.->>>>- - -.<+++.- - -<++.- ->>>>>+++++ \
+++++[<+++++++++++>-]<- - -.<<<<<.<+++.>>>.<<<-.- ->>>>+.<.<.<<.> \
++++++++++++++.[-]++++++++++"""`
# \
print "I'm a Python program."; """[-][--><html><head>
<!--:--><title>I'm a HTML page</title></head><body>
<!--:--><h1>I'm a <marquee><blink>horrible HTML</blink></marquee> page</h1>
<!--:--><script language="Javascript">
<!--: # \
setTimeout( // \
 function () { // \
  document.body.innerHTML = "<h1>I'm a javascript-generated HTML page</h1>"; // \
 }, 10000); // \
//-->
</script><!--: \
</body></html><!-- } # \
say "I'm a Perl6 program", try { " ($?PUGS_VERSION)" } // "", "."; # """ # */
#define FOO ]-->~

Iš pradžių pagalvojau, kad tai tik bajeris. Bet ne – ištikrųjų susikompiliuoja su išvardintais kompiliatoriais bei susiinterpretuoja su išvardintais interpretatoriais. Gražu! :)

Laimingų Naujųjų metų!